Hoe werk ik? Klanten aan het woord

 

"Ik neem nu enkele jaren deel aan een intervisiegroep voor ziekenhuisapothekers die leiding geven aan een ziekenhuisapotheek. De groep bestaat uit uiteenlopende mensen met meer en minder ervaring. Ik ben enthousiast over de diepgang en genuanceerdheid in de vaak zeer persoonlijke uitwisseling van ervaringen en wederzijdse reflectie daarop. Na elke bijeenkomst rij ik terug met enkele frisse ideeën over andere manieren van kijken naar bestaande situaties.

Hans Oldenhof, Medisch Manager ZGT Apotheek (Almelo en Hengelo)


"Freerk coached me when I was in transition between two big academic jobs (and two countries). He enabled me to think clearly about my priorities, my strengths and skills, my goals for the new job and the right ways of leaving a current job behind. It made the step a lot less daunting and quite enjoyable, actually. I am very happy in my new position in London and I am still grateful for the professional support that Freerk provided me with. He knows academia and he knows what it is like to be in a leadership position in an internationale oriented, complicated organization such as a university. I was valuable that he understood the context I am operating in. I can highly recommend Freerk."

Simone Buitendijk, Vice Provost, Imperial College, London.


"Ik heb met Freerk in de periode 2011-2014 mogen samenwerken op een tweetal aspecten bij twee verschillende organisaties: het begeleiden van een cultuurveranderingstraject en het uitvoeren van een onderzoek naar het werkklimaat en aanbevelingen doen t.b.v. een daarvoor benodigd plan van aanpak. Ik heb Freerk ervaren als een gedreven professional die gaat voor het beste resultaat en daarbij oog heeft voor de (on)mogelijkheden van betrokken partijen. Zijn ruime ervaring en parate theoretische kennis stellen hem in staat om snel te schakelen als de omstandighden dat vereisen en werkwijzes op maat moeten worden aangeboden. Als opdrachtgever heb ik mogen ervaren dat zijn coachende stijl als gesprekspartner mij heeft geholpen in de besluitvorming van vaak lastige en complexe processen zowel op tactisch als strategisch niveau."

Piet Yntema, Regiodirecteur Groot Emaus, 's Heerenloo Zorggroep


"Freerk heeft met onze salesorganisatie een intensief Actieleren traject doorlopen. Vanuit zijn open, informele stijl weet hij de juiste snaar te raken en de collega’s  te stimuleren het maximale uit zichzelf maar ook uit de groep te halen. Daarbij faciliteert hij op een dusdanige wijze dat de groepsdynamiek optimaal is, niet alleen tijdens de sessies, maar ook daar buiten. Ook als MT hebben wij de samenwerking als zeer plezierig en waardevol ervaren"
Frank van der Hagen, Managing Director Netherlands, RGP


“Freerk is een excellente consultant. Hij adviseerde ons in een verandermanagement-opdracht en realiseerde co-creatie door een train-de-trainer benadering. Freerk zou ik karakteriseren als betrokken, flexibel en creatief. Het is een genoegen om met hem te werken.”

Marcel Suijkens, HR manager, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis


“Freerk heb ik leren kennen als een gepassioneerd consultant. Met de waarden en business omgeving van de klant voor ogen voegt hij vanuit een gedegen kennis en ervaring nieuwe inzichten toe. Freerk luistert scherp en is maximaal in verbinding met de opdrachtgever en mensen waarmee hij samenwerkt. Freerk is een betrouwbare partner, resultaatgedreven, consistent, prikkelt tot kritische besluitvorming en weet mensen mee te nemen in zijn aanpak. Freerk werkt op een creatieve en overzichtelijke manier naar resultaten toe, waarbij hij uitdaagt om samen in beweging te komen.”

Mirella Bouweriks, Director HR, Sodexo Nederland BV


“Freerk is een van die consultants die de lastigste onderwerpen met een vriendelijke lach in een goede sfeer weet aan te pakken en dan ook nog in beweging weet te krijgen en resultaten weet te behalen. Hoewel hij altijd bezig is met het leren van anderen, is hij daar zelf nooit mee gestopt en terwijl hij de effectiviteit van groepen problematiseert en aanpakt is hij zelf daarin een kataliserende factor.”

Lex de Boer, Directeur SEV


"In de periode 2009 en 2010 hebben Freerk Wortelboer en Huub Beckers een leiderschapstraject uitgevoerd voor de Protestantse Theologische Universiteit. Centraal in dit traject stond het aanscherpen van de rol- en taakverdeling tussen College van Bestuur en academisch leidinggevenden op de verschillende posities en een kritische analyse van het gedrag dat de daaruit voortvloeiende samenwerking vereist. Tot de activiteiten van het traject behoorden werkconferenties, training en persoonlijke coaching. Deze opdracht is door beiden naar tevredenheid uitgevoerd."

Dr.H.C. van der Sar, Voorzitter College van Bestuur  en  Prof.dr. F.G.Immink, rector van de Protestantse Theologische Universiteit


“Freerk en ik werkten samen in diverse veranderpojecten,  varierend van het verbeteren van samenwerking in management teams om business resultaten te verbeteren, de implementatievan van nieuwe werkwijzen in de productie en het ontwikkelen van een visie en missie.  Ik ken Freerk als een zeer betrouwbare persoon die zijn rol als consultant serieus neemt. Hij is het levende voorbeeld van een management consultant die zijn vak beheerst.

Bart Kaiser, Director HR, Elementis Specialties


“Ik heb als acteur met Freerk gewerkt in meerdere verander- en managementtrajecten, waarbij hij als trainer/consultant optrad. Freerk is niet alleen in staat om complexe bedrijfsprocessen extreem goed te analyseren, maar ook om daar helder over te communiceren. Hij durft te confronteren en doet dat vanuit humor en begrip. Als je met Freerk werkt, krijg je het gevoel: alles komt goed, Freerk heeft het allemaal in de hand.

Paul Devilee, Eigenaar acteursbureau Kapok, trainingsacteurs