Met mijn klanten: co-creatie

Programma's en trajecten bouw ik altijd in nauwe samenspraak met mijn klanten. Een opdrachtgever in positie, kernteam, stakeholders bij elkaar brengen, dialogen organiseren dragen bij aan een breed gedragen en relevant resultaat.

Met zelfstandig gevestigde collega-adviseurs

Verschillende expertises brengen we bij elkaar om in wisselende partnerships onze klanten optimaal te bedienen. Klik hier voor mijn professionele partners.

Met de NSO-CNA Leiderschapsacademie

Als leiderschapstrainer/coach en domeinhouder Persoonlijk Leiderschap van de Master of Educational Management draag ik bij aan de ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap. Linked in:  https://www.linkedin.com/groups/2664249 en website: www.nso-cna.nl

Met Aeres Hogeschool

Met Manon Ruijters, lector aan Aeres Hogeschool en hoogleraar aan de VU, werk ik samen in onderzoek en praktijkprogramma's op het gebied van Professionele Identiteit en Responsief leiderschap. https://www.aeres.nl/hogeschool

Met Libre Foundation

Als trainer verzorg ik leiderschapsprogramma's voor maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden. https://librefoundation.nl/

Met Akerendam

Als intervisiebegeleider, trainer en adviseur betrokken bij ontwikkelingsprogramma's van Akerendam. http://akerendam.nl/