Ontwikkeling

 

Professionaliseren: voortbouwen op mijn kerncompetenties, aansluiten bij waar mijn energie zit en vernieuwen. Op de volgende terreinen heb ik de afgelopen jaren mij geschoold en nieuwe opdrachten uitgevoerd.

Deep democracy: Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Het is een krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit.

Corporate antropologie: Hoe kun je inzichten en methoden uit de antropologie gebruiken bij het begrijpen en beïnvloeden van organisatieculturen?

Leergang systeeminterventies: Hoe kun je interveniëren bij conflicten en gestagneerde samenwerking?

Onderzoek: zelf weer actief als onderzoeker. Ik participeer in twee onderzoeksprogramma's naar 'Professionele identiteit' en 'Samen op zoek naar goed werk: opgavegericht teamleren' Verder heb ik zelf onderzoek gedaan naar 'De impact van life events op persoonlijk leiderschap van schoolleiders'.