Voorbeelden van projecten

 

Werkconferenties

Een internationaal management team in de industrie werkt aan een toekomstvisie, de onderlinge samenwerking en het overbruggen van culturele verschillen.

Een zelfstandige overheidsinstelling (ZBO) doorleeft de culturele omslag van de oude naar de nieuwe organisatie tijdens een grootschalige conferentie met story telling en theater.

Organisatieontwikkeling

Het Humanistisch Verbond ontwikkelt een Meerjaren Beleid in een interactief strategisch proces met leden en andere stakeholders.

Een zorginstelling werkt aan verbetering van werkklimaat en resultaten na turbulente jaren met veel onrust.

Een wetenschappelijk kenniscentrum en fondsenverstrekker bouwt met een nieuwe directeur en management aan duidelijke positionering in de markt, herstel van vertrouwen binnen de organisatie en professionalisering van de medewerkers.

Leertrajecten voor leiders en professionals

Een jonge universiteit ontwikkelt het academisch leiderschap door structuur- en rolverduidelijking, leiderschapsconferenties en individuele coaching

Een zorginstelling investeert in management development middels 360 graden feedback, leergroepen, intervisie, leerprojecten, coaching, middenkaderconferenties met een programma op individuele maat.

Schoolleiders in VO en MBO/HBO volgen een Masteropleiding Educational Management. De leermanager begeleidt de leiderschapsontwikkeling en studievoortgang.

 

Voor een uitgebreide projectenlijst klik hier